Pravidla bezpečného lyžování

Pravidlo č.1 - Ohleduplnost:
Každý uživatel tratí se musí chovat tak, aby neohrozil nebo nepoškodil ostatní uživatele sjezdových tratí (lyžaře, snowboardisty atd.) nebezpečným stylem jízdy, nevhodným materiálem (lyže bez brzd, špatné brýle atd.), špatným odstavením materiálu (ujely vám někdy lyže?), sníženou schopností reakce a odhadu (alkohol, drogy, únava, nemoc).

Pravidlo č.2 - Kontrola rychlosti a způsob jízdy:
Každý uživatel tratí musí přizpůsobit svoji rychlost a způsob jízdy svým dovednostem a schopnostem, terénu, sněhovým podmínkám a frekventovanosti té které trati, schopnost raegovat na změny situace v zorném poli uživatele, schopnost korekce směru a rychlosti v závislosti na vnějších podmínkách.

Pravidlo č.3 - Volba stopy:
Lyžař přijíždějící zeshora / zezadu/ je povinen volit takovou stopu, aby neorozil před sebou jedoucí lyžaře i při náhlé změně směru a rychlosti osoby, kterou dojíždím.

Pravidlo č.4 - Předjíždění:
Předjíždět se smí ve všech směrech a ze všech stran za předpokladu, že předjížděný uživatel má dostatek prostoru pro jízdu.

Pravidlo č.5 - Vjíždění do tratě a opětovné rozjíždění na trati:
Při vjíždění do tratě musíte dát vždy přednost na trati jedoucím uživatelům, před opětovným se rozjetím se musíte ujistit, že nebude překřížena trasa uživatele v pohybu.

Pravidlo č.6 - Zastavení:
Nezastavujte se v úzkých nebo nepřehledných místech, v případě pádu se snažte takové místo okamžitě vyklidit (v zájmu vaší bezpečnosti).

Pravidlo č.7 - Výstup a sestup:
Uživatel, který se pohybuje pěšky, může vystupovat nebo sestupovat pouze po okraji tratě - snaha se co nejrychleji dostat k okraji trati pokud situace dovolí, při zranění nebo technických problémech.

Pravidlo č.8 - Značení:
Každý uživatel se musí řídit značením tratí nebo případnou signalizací na těchto tratích.

Pravidlo č.9 - Pomoc:
Každý uživatel je povinen poskytnout pomoc při úrazu na trati a to v rozsahu jeho schopností, které si dokaže obhájit, minimalně však musí označit místo nehody, chránit zraněného před ztrátou tepla, zorganizovat přivolání odborné pomoci.

Pravidlo č.10 - Nehoda:
Každý uživatel tratě přítomný nehodě se musí v případě nehody, jedno zda svědek, poškozený nebo účastník nehody legitimovat - v případě neposkytnutí pomoci při úrazech, útěku před zodpovědností, se takovýto uživatel vystavuje nebezpečí soudního stíhání.

Ski areál Dalečín